Verkiezingsprogramma

Zie hier: ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Dit is wat wij willen voor onze mooie gemeente. VVD Berkelland staat voor doen!

Je vindt op deze pagina twee versies van het verkiezingsprogramma. Een uitgebreide versie en een beknopte versie. Als je meer wilt weten van losse standpunten, kies dan het tabblad 'standpunten' bovenaan de website.

De VVD heeft 3 speerpunten: lagere lasten voor de Berkellander, woningbouw waar wenselijk en ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Lees hieronder:

De gemeente heeft de financiƫn op orde; dat komt door dat de crisis voorbij is, de economie en werkgelegenheid groeit en we daardoor ook meer geld van het rijk krijgen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente elk jaar geld overgehouden en ook alle reserves gevuld. In feite door de inwoners bedrijven, die veel onroerend zaak belasting hebben afgedragen. We denken dat dit minder kan en we willen de woonlasten dan ook verlagen.

De woningbouw zit op slot in Berkelland door de afspraken die daarover met andere gemeenten zijn gemaakt; daar willen we vanaf. We willen af van het aantal woningen dat nog mag worden gebouwd, in ieder geval in de kleine kernen en in het buitengebied. In het buitengebied moet woningsplitsing weer mogelijk worden; voor mantelzorg, om vergrijzing tegen te gaan en voor de leefbaarheid in de kleine kernen en buurtschappen.

Het aantal agrarische bedrijven in onze gemeente wordt steeds minder; slecht een beperkt aantal bedrijven vraagt om ontwikkelingsmogelijkheden, soms om aan milieu-eisen te kunnen voldoen, soms ook om een voldoende inkomen te kunnen halen. De VVD wil voor die bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden bieden, binnen de randvoorwaarden die wetgeving daarvoor stellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat met de grootste spoed het bestemmingsplan buitengebied wordt vastgesteld.