Belastinggeld gebruiken om iemands rechten te ontnemen als het aan D66, PvdA en GL ligt

Belastinggeld gebruiken voor afkopen van rechten. Ik vraag me af of ze (D66, PvdA en GL) dit écht wilden en willen, maar desgevraagd zeggen ze van wel. In feite willen deze partijen de portemonnee trekken om te voorkomen dat er een grootschalig agrarisch bedrijf komt op het adres Diepenheimseweg 29. Ze willen voorkomen dat op flanken van de Needse Berg ooit grote stallen kunnen verrijzen. Niet alleen voor het houden van varkens, maar ook niet voor grootschalige akkerbouw, rundvee- en paardenhouderij.

Wij als VVD vinden dit onbegrijpelijk! En met ons gelukkig ook OBL, het CDA en GB. Het recht van eigendom is een groot goed. Het best bewaarde recht in ons land en dat te grabbel gooien? Dat kunnen ze toch niet menen?


Maar ik heb het hen in de raadscommissie op de man af gevraagd. Ja, dat willen ze en dat stond hen ook al voor ogen toen ze in maart 2018 meewerkte aan een raadsbesluit, het voorbereidingsbesluit van maart 2018 op initiatief van GroenLinks . Rechten afpakken en daarvoor de knip trekken. 'Mag ik even weten hoe we dat als gemeente gaan betalen?', vroeg een woordvoerder van het CDA zich dan ook terecht af.

 

Het ziet er naar uit dat het college dit onzalige idee van D66 c.s. niet gaat volgen, maar de rechten respecteert en het agrarisch bouwvlak aan de Diepenheimseweg 29 in stand laat om de fam. Nijhof ook daar hun gewenste agrarische activiteiten te kunnen blijven ontplooien. Naar wij hopen werkt het college ook mee om zo snel mogelijk voor deze familie het mogelijk te maken dat er een nieuwe vleesvarkensstal voor 1990 vleesvarkens kan worden opgericht op hun huislocatie Stobbesteeg 1.


Daarmee is dan teruggedraaid het voorbereidingsbesluit dat vlak voor de raadsverkiezing onze wenkbrauwen deed fronsen. Immers, naast de in de aanhef genoemde partijen waren daar toen ook het CDA en GB voorstander van. ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zullen we maar zeggen. 'Of voortschrijdend inzicht', om met het CDA te spreken, maar eigenlijk hetzelfde bedoelend.

 

Valse start voor wederzijds vertrouwen gemeente, ondernemer en omwonenden

Voor de fam. Nijhof een hard gelag. Want waar zij begin vorig jaar buren en omwonenden vroegtijdig informeerden over hun plannen ( vooruitlopend hoe het in de toekomst moet gaan in het kader van de Omgevingswet), werd het hen plotseling door een meerderheid in de raad onmogelijk gemaakt in alle openheid en oprechtheid hun plannen verder uit de doeken te doen en te verwezenlijken.

 

Gelukkig is de wind gedraaid in de raad, maar de openheid die in de toekomst door diezelfde raad wordt verwacht van ondernemers om de buurt bij hun wensen te betrekken, heeft een valse start gemaakt! GroenLinks heeft zichzelf, maar nog meer de gemeenteraad en goedwillende ondernemers, een slechte dienst bewezen. Op de gehele raad rust een grote verantwoordelijkheid enig vertrouwen terug te winnen.

 

Na de discussie over het geurbeleid en dit vervolg over het voorbereidingsbesluit lijken de verschillen van inzicht tussen partijen scherper te zijn getrokken. Verschil van inzicht mag, maar niet altijd komt dat het bestuur van de gemeente ten goede; het is de hoop dat een ieder zich daarvan bewust is en daar naar handelt.