VVD stelt schriftelijke vragen ondernemers en COVID-19

Al eerder publiceerden we dat we als partij voorstellen om het betalen van gemeentelijke belastingen uit te stellen voor lokale ondernemers, om zo geen onnodige hap uit liquide middelen te halen en geen ondernemers, ZZP'ers en MKB'ers om te laten vallen. Even op adem komen is ons devies!

Eerder schreven we al dat het bizarre tijden zijn. Voor iedereen. Voor onze inwoners, voor onze ouderen; voor de schoolgaande jeugd, voor onderwijzers en verpleegkundigen. Voor mantelzorgers. Voor ondernemers, winkeliers en in de horeca. Voor reisbureaus en hun klanten. Voor in het bijzonder de kleine ondernemer, het MKB en de ZZP'er.

Het coronavirus raakt ons allen hard. En het eind is niet in zicht. Landelijk worden maatregelen genomen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Ondernemers die in financiƫle problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting, of vragen om een lagere voorlopige aanslag. Het zou ook kunnen helpen als ondernemers uitstel kunnen krijgen voor het betalen gemeentelijke belastingen. Immers alle beetjes helpen.

Vraag 1:
Is uw college bereid na te gaan welke maatregelen er kunnen worden getroffen om
ondernemers te helpen en te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie en bent u bereid ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen?


Antwoord:
Ja, wij hebben daartoe overleg met diverse partijen zoals het GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) en de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek). Wij overleggen bijvoorbeeld op dit moment met het GBTwente over hoe wij ondernemers indien gewenst uitstel van betaling kunnen verlenen. Wij zullen hierover communiceren zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben.

Vraag 2:
A
an welke maatregelen voor inwoners en bedrijven denkt uw college en welke maatregelen hebt u inmiddels getroffen, al dan niet in samenwerking met het Platform Berkelland?

Antwoord:
Wij doen op dit moment al het mogelijke richting onze inwoners om hen bij te staan in de wijze hoe om te gaan met het Corona virus en de (sociale) beperkingen/gevolgen die daarbij naar voren komen. In deze beantwoording concentreren wij ons op de ondernemers. Wij informeren onze ondernemers voortdurend via diverse kanalen (o.a. via Platform Berkelland) over voor hun van belang zijnde zaken van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de Belastingdienst of de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Het ROZ voert voor ons het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) uit. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en starters met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk financiƫle problemen ondervinden. De (startende) ondernemer kan in aanmerking komen voor een inkomensaanvulling en/of bedrijfskrediet.En zoals hierboven beschreven sturen wij op dit moment op mogelijkheden voor ondernemers om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen te verkrijgen.Gisteravond heeft het kabinet een noodpakket voor ondernemers gepresenteerd. (zie onderstaand infographic) Zij heeft daarbij aangegeven dat zij dit eerst zelf verder gaat uitwerken. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.


BEKIJK HIER WAT U KAN DOEN VOOR LOKALE ONDERNEMERS