VVD wil overschotten en teveel betaalde belasting terug naar gemeente!

De gemeente Berkelland doet dingen alleen, maar ook dingen samen met andere gemeenten. Zo hebben we met Oost-Gelre en Winterswijk samen een Sociale Dienst (Oost Achterhoek: SDOA) en werken veel gemeenten samen in de GGD Noord- en Oost Gelderland en in de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Deze organisaties kennen allen een eigen financieel boekhouding, met een jaarlijkse begroting en rekening. Elk jaar wordt bepaald hoeveel geld een gemeente beschikbaar moet stellen, hoeveel daarvan en waarvoor wordt gebruikt en hoeveel er in elk jaar over is. Dat laatste noemen we een overschot. Soms zijn er ook tekorten, die dan weer door de gemeenten moeten worden aangevuld.

Huiseigenaren mogen van ons geld terugkrijgen.

© Huiseigenaren mogen van ...

Het overschot van de VNOG bedraagt 4.2 miljoen euro. Het overschot van de SDOA bedraagt 490.000 euro. Beleid is dat overschotten eerst terug gaan naar de gemeente en dan pas wordt er gekeken naar hoe we dat geld binnen onze gemeente kunnen inzetten. Helaas denkt niet de hele raad daar zo over.

Het is geen geheim dat de OZB (onderoerend zaakbelasting) de belangrijkste manier is om inkomsten van de inwoners te heffen voor een gemeente. Het is ook geen geheim dat de VVD graag ziet dat deze zo laag als mogelijk is. 

Toen bleek dat er teveel OZB was geheven, heeft de VVD zich ervoor ingezet deze terug te laten vloeien naar de belastingbetaler. Dat hadden we afgesproken voor de jaren 2019-2022, maar de raad heeft in november 2019 besloten dat te beperken tot de 1e twee jaren en niet meer voor 2021 en 2022. De meeste partijen in Berkelland willen de teveel betaalde OZB in zak van de gemeente houden, met oog op bezuinigingen. Begrijpelijk, maar oneerlijk. 

We schreven in dit artikel al eens eerder over hoe we het huishoudboekje van Berkelland op orde moeten houden.

De huidige overschotten van het VNOG en de SDOA (resp. 4.200.000 euro en 490.000 euro) worden vooralsnog weggezet in reserves van desbetreffende organen. Zo wordt gevreesd dat dit geld nodig is om de gevolgen van de corona te kunnen betalen.

Wij begrijpen dit uiteraard. Maar het beleid is er niet voor niets: het geld moet terug naar de gemeente. Als het geld nodig blijkt, betalen we dat, als er minder nodig is, betalen we dát. Daarnaast heeft de overheid gezegd dat zij de gevolgen van de coronacrisis voor haar rekening nemen, dus dat is des te meer reden om ons gemeentelijke geld terug te krijgen. Zeker met oog op de grote financiële uitdaging die wij zelf als gemeente voor de deur hebben staan.

Terug naar het teveel betalen. Stelselmatig is er teveel geld van de inwoners gevraagd, via OZB, via rioolheffing en via afvalstoffenheffing. Wij willen dat teruggeven aan de inwoners. 

Ja, we hebben moeilijke tijden tegemoet en we moeten straks hoogstwaarschijnlijk van de inwoners vragen een bijdrage te gaan doen in hogere belastingen. Dat neemt niet weg dat wij een incidentele teruggave willen doen van belastinggeld dat door diezelfde belastingbetaler teveel is gedaan. Sommige partijen noemen dat 'Sinterklaas' spelen, dat leggen wij naast ons neer. Het is geen 'cadeautje' al het al van jou is.


Reageren op dit artikel? Mail naar Hans Boxem: h.boxem@gemeenteberkelland.nl