Inkoop jeugdzorg geaccordeerd door de raad

In het voorjaar van 2020 werd de raad min of meer verrast door de grote wijziging qua manier van werken op het vlak van jeugdzorg. De nieuwe plannen leken het met name kleine zorg aanbiedende ondernemers bijzonder lastig te maken nog te blijven bestaan. Er was behoorlijk wat over te doen om de beslissing om deze regionale aanpak wel of niet door te zetten, te accorderen. De raad vroeg om uitstel.

De plannen zullen aanbieders van jeugdzorg terug moeten dringen naar een aanzienlijk kleiner aantal. Zo zou het betaalbaarder en overzichtelijker moeten worden. Tijdens de raadsvergadering van 7 en 8 juli werd hierover gesproken en hebben insprekers hun zorgen geuit. Flinke zorgen. Lees dat artikel hier.

We zijn ook na de beslissing om de boel 'on hold' te zetten, wederom in gesprek gegaan met een aantal van die 'kleintjes'. De enige oplossing die lijkt voor te liggen, is dat zij zich verenigen in een coƶperatie, om zo een fatsoenlijke kans te maken in de aanbesteding. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar het is natuurlijk wel een flinke organisatorische opgave.

De VVD heeft nadrukkelijk gevraagd aan het college om die ondernemer niet te laten ondersneeuwen. Hoewel we begrijpen dat de primaire taak van de gemeente goede - en betaalbare - zorg leveren is, en niet om ondernemers te laten bestaan, vinden wij het wel een taak van de gemeente om die ondernemers bij te staan in deze koerswijziging. Wij vonden PvdA, D66 en GL aan onze zijde.

De wethouder heeft daarnaast aan te geven dat er een goede monitoring zal plaatsvinden op de kwaliteit van de aanbieders, maar ook op de organisatie. Dus als er om wat voor een reden ook onvrede bestaat over, of inefficiƫntie vanuit de werking van het plan, om dat bij te kunnen schaven.