Asbest

Er zijn in Berkelland veel daken met asbest


Dit is met name in het buitengebied. Vanaf 2024 mogen daken geen asbest meer bevatten. Wij vinden dat deze sanering in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de eigenaar. We vinden dat de gemeente niet moet afwachten maar zelf projecten opstart met alle partijen om asbestdaken te saneren (vervangen of daadwerkelijke sloop).


Als VVD vinden we wel dat we eigenaren begeleiding hierin moeten kunnen aanbieden en eventueel een lening tegen lage rente om hun panden asbestvrij te maken.