De VVD pleit voor alle afval in de grijze bak

Deze week werd de evaluatie 2019 van het plan Van Afval Naar Grondstof (VANG) in de commissie behandeld. Doelstelling in dit plan is om in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in te zamelen en een afvalscheiding van meer dan 75%. Ter illustratie: in Berkelland was de hoeveelheid restafval in 2018 252 kg.

We hebben dit als eerste in de raad geroepen, en we blijven het roepen: de VVD wil dat er bij de volgende aanbesteding naar nascheiding wordt overgegaan. Dat betekent dat aan de bron (dus bij u thuis) niet langer hoeft te scheiden (afgezien van glas, papier en tuinafval). Het huishoudelijk afval wordt allemaal in de grijze container gedaan en pas bij de afvalverwerker gescheiden. Daar waar dit al gebeurt, wordt op dit moment 65% hergebruikt en dat wordt in over 2 jaar maar liefst 75%. Dat betekent dat we direct onze doelstellingen halen! Van de 252 kg houden we dan nog maar 88 kg over (en over twee jaar 63 kg) en dat is ruim minder dan de doelstelling van 100 kg.

Daarnaast zijn er minder containers nodig, wat voor veel inwoners van Berkelland een bevrijding betekent. Geen containers in de voortuin of in achterom-steegjes. Geen verwarring in welke container je iets wel of niet mag gooien. Het is bovendien geen gepuzzel meer wanneer welke container aan de beurt is voor de wekelijkse leging. Uit onderzoek blijkt dat nascheiding ook iets voordeliger blijkt te zijn voor de inwoners. Kortom: voor iedere betrokkene een win-situatie.

Het interessante van deze evaluatie is dat de effecten van de invoering van de PMD-container en de wijziging van de ophaalfrequentie hierin zichtbaar worden. Het effect van de komst van de PMD-container ten opzichte van de plasticzakken lijkt nihil. Het grootste effect heeft de wijziging in de ophaalfrequentie gehad. Het lijkt erop dat er veel minder bedrijfsafval wordt opgehaald. Door de lage ophaalfrequentie van de grijze container (1 keer per 4 weken) lijkt het er op dat afval van agrarische- en kleinschalige bedrijven een eigen voorziening hebben getroffen voor de afvoer van afval.

Waarom heeft de VVD dan ingestemd met de komst van de PMD-container? Een terechte vraag. Dat is geen makkelijke beslissing geweest, kan ik u vertellen! De VVD wil namelijk naar nascheiding, zoals inmiddels wel duidelijk is en dat wilden we toen ook al. De feiten: er was een meerderheid in de gemeenteraad vóór de invoering van de PMD-container (CDA, GB en GL). Een tegenstem van de VVD had daarbij niet uitgemaakt. Daarom heeft de VVD besloten in te stemmen onder voorwaarden:

  1. De kosten voor de inwoners mogen niet stijgen door de invoering van de PMD-container

  2. De inwoners mogen gratis een grote container omruilen voor een kleinere

  3. Er wordt tijdig gestart met de nieuwe aanbesteding en daarbij wordt nadrukkelijk de mogelijkheden voor na-scheiding onderzocht

  4. Voor de raad wordt een werkbezoek georganiseerd aan een afvalverwerker die na-scheiding aanbiedt

  5. De frequentie van ophalen van afval is nieuw, wij willen daarom goede monitoring zien. Zo kan het wenselijk zijn om in de zomermaanden extra de GFT afval in te zamelen en in de wintermaanden wat minder

Wanneer het restafval en PMD niet meer gescheiden zou worden aangeboden, dan blijft er nog maar 69 kg restafval over en op termijn nog maar 49 kg! De VVD wil daarom in de volgende aanbesteding overstappen op nascheiding.

Conclusie: goedkoper, minder afval verbranden, minder CO2 in het milieu, én eenvoudiger voor de inwoners.

De VVD is GROEN maar niet gek!


Relevante artikels:

VVD Berkelland pleit voor alle afval in de grijze bak (juni 2020)

Motie voor 2e PMD-container wordt overbodig gevonden (oktober 2019)

VVD Berkelland eist gratis PMD-container (oktober 2019)

VVD kritisch omtrent monitoring PMD-container (oktober 2019)

Geen GFT-container, toch betalen (november 2018)

Het PMD-plan gaat door (november 2018)

Vorderingen PMD-invoering (november 2018)

VVD stelt vragen over PMD-container (september 2018)


Reageren op dit artikel? Mail naar Marcellino Kropman: m.kropman@gemeenteberkelland.nl